Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Befolkning og befolkningsutviklingSkriv ut Utskrift

Flott presentasjon av historisk og fremtidig befolkningsutvikling, sammenlikning av USA og Vietnam, og kort om tre internasjonale organisasjoner.

Karakter: 6 (eksamen i samfunnsfag, 10. klasse)

Bokmål - TemaoppgaveForfatter:Notater til presentasjonen:

 

Åpner og innhold

Jordas befolkning

Graf om verdens befolkning

Drøfte om utviklingen - Starter

Viktige begreper

Befolkningsendring og utviklingstrinn

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Om befolkningspyramider

Befolkningspyramide Norge, sammenligne

Utviklingen av befolkningen i Norge

Flyttinger og flyktinger

Bosetning

Drøfte om urbanisering ­- Starter

Kilder

Fordypningsoppgave – Martin

Kilder

Fordypningsoppgave – Tomas

Kilder

 

Graf om verdens befolkning

Fram til 1800-tallet: Lav vekst, epidemier, landbruk, krig

1800-tallet: Stiger, ind. revolsujon

1900: Teknologi, medisiner, mat, hygiene, økonomisk utvikling, videreutvikling av ind. revolusjon

Etter 2. Verdenskrig: Befolkningseksplosjon, Babyboom, flere u-land i fase 2, bedre råd, færre krig, FN,

fram til 2050, flate ut

Asia & Afrika: Størst vekst, Asia -> flate ut 2050

Europa: Begynt å gå tilbake, fortsetter

 

Drøfte (Starter)

Dårlig i lengden -> Stor belastning jorda -> større behov for mat, brensel, vann -> høye matpriser, olje -> global oppvarming -> vannmangel, kutter ned trær -> jorderosjon, ørken

 

Flere folk -> billigere arbeidskraft, produkter -> mer folk = tilgang på mat dårlig, lite plass, Asia -> naturlig ressurser dårligere -> sykdommer utvikle seg -> dårlig levestandard verden

 

En av kildene: dårlig økonomi, lite ressurser, økende befolkning -> hemme utvikling

 

Kan gjøre: 1 barnspolitikken i Kina, 1979, stabilisere folketallet

 

Befolkningsendring og utviklingstrinn (Den demografiske overgangen)

Forenklet, unøyaktig modell for befolkningsutvikling

Vestlige i-land -> gjennomgått slik utvikling

Fase 1

Punktene

Norge: Høy fødselsrate og dødsrate: Epidemier, svartedauden

Dødsraten høyre enn fødselsrate: 1700- og 1800-tallet, sist 1809, napoleonskrigene Frankrikes side, England: stengte Skagerrak til Danmark, livsviktig forbindelse

 

Fase 3

Punktene

Norge: Starten av 1900-tallet -> 2. Verdenskrig

Fram til 1930-tallet: fødselsraten og dødsraten sank

 naturligtilvekst høy, fallende -> først i byene, bygdene

1920- og 30-årene: økonomiske nedgangstider

Utvandring til USA

 

Fase 5

Punktene

Danmark & Tyskland: innvandring -> ikke tilbakegang i befolkningstallet

 

i-land mener-> alle land gjennomgår slik utvikling

 

Befolkningspyramider, Norge – Malawi
Norge: lever lengre, 38 år største gruppen, kvinner lever lengst -> tror: drikker og røyker ikke

20-40 år (født 1970-tallet): Babyboom tok slutt, dårligere tider, kvinner: utdanning, karriere, likestilling

 

1970-75: Fruktbarhetstall: 1,67 -> familie politikk -> kontantstøtte, barnebidrag, barnehageutbygging -> går opp igjen 1980 -> 1990 stabilt

 

Andelen over 60 år: større, eldrebølgen -> større behov eldreomsorg


Malawi: 0-4 år: største gruppe, dør tidlig -> utdanning lønner seg ikke, dør kort tid etter f.eks legeutdanning

 

Drøfte om urbanisering (starter)

Alt på et sted, bedre tilbud -> sykdommer, epidemier

 mindre transport -> mindre forurensing, billigere transport-> kollektivtransport lønner seg -> økt trafikk, vanskelig med transport, kø -> konsentrer forurensing et område -> mindre forurensing andre steder

 

Mer toleranse, innvandring mest positivt i Oslo/Akershus, mer fordommer på landet -> kjent med andre kulturer -> norske kultur svekket

Mer skille, f.eks Vestkanten, Østkanten, Groruddalen -> konflikter, trives ikke med hverandre

 

Arbeidsledigheten i byene større -> billigere arbeidskraft, slum -> har ikke noe å komme tilbake til ->

Kriminelle -> lommetyver, operer områder tettbefolket -> lettere å stjele

 

Alle på et sted -> mindre plass, økt husleie -> flere hus -> arbeidsplass

 

Fordypningsoppgaven

Omfattende, sammenligning

Historie, geografi, samfunnskunnskap

USA: 300 mill. innbyggere, 3. Folkerike land 

Vietnam: 85 mill., mot 49 mill. i 1976

Kolonier, Fransk Indokina, selvstendig, sinket utvikling,

Immigrasjon, flyktning, rasisme, Martin Luther King

Vietnamkrigen, ressurser bygge opp, dyrkbart jord ødelagt, USA – dominoteorien,

Den kalde krigen

 

USA: grenser til få land, selvstendig før nabolandene, utviklet godt

Vietnam: Kina & Mongolia -> angrep

 

Begge stor eksportør av landbruksvarer, like stor landareal, Vietnam: lever av jordbruk, USA: teknologi & industri

Ressurser, Vietnam: ikke nok elektrisitet til industri og fabrikker -> utnytte ressurser,

USA: mye variert klima, forskjellige jordbruksvarer,

Kapitalisme: best ifølge historie

Vietnam markedsøkonomi -> økonomisk vekst
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish