Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
En grønnere framtidSkriv ut Utskrift

Dette er en artikkel om miljø, spesielt om klimaforandringene.

Karakter 6.

Bokmål - ArtikkelForfatter:Vi står idag overfor en av vår tids største utfordringer. Utslipp av klimagasser truer kloden vår, og det er på tide av verden samler seg og tar den globale oppvarmingen på alvor. Sammen kan vi skape en grønnere framtid.

 

Miljøet er noe som angår oss alle. Det handler ikke bare om å ta vare på kloden, men også å sikre din egen og de neste generasjoners framtid. Fram til nå har altfor mange gitt blaffen, og ikke tatt klimakrisen på alvor. Det er på tide de får forståelse for de problemstillingene vi står overfor, og at den globale oppvarmingen er dramatisk og svært negativ. Naturen avgir faresignaler, og det må vi lytte til. Smeltende poler, truede dyrearter og naturkatastrofer blinker som røde varsellamper. Dagens forurensinger må reduseres sterkt. Gamle metoder må pakkes vekk for å gi plass til nye, miljøvennlige og framtidsrettede løsninger. Vi har muligheten til å handle, og ikke minst til å forandre. Men til det, trengs hele menneskeheten.

 

Etterspørselen etter energi vokser med 1,5-2% hvert år på grunn av befolkningsveksten og stadig økende velstand, ifølge IEA (International Energy Agency). De sier også at verdens energiforbruk kommer til å dobles fram til 2030. Dette medfører store trusler mot miljøet om vi fortsetter som idag. Luftforurensing, sur nedbør, økte temperaturer, forsøpling og mer ekstremvær for å nevne noen. Det er derfor svært viktig at vi finner og setter i gang kreative og bærekraftige løsninger så kjapt som mulig.

- Løsningene på klimaproblemene må søkes langs to akser: Én politisk akse med etablering av globale rammeverk som det sentrale elementet, og én teknologisk akse med nyskapning i fokus, mener Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

   

Oljeselskapene bidrar med gode tiltak for å hindre klimakrisen. I tillegg til å rense utslippenne, satser de nå på lagring av CO2 i undergrunnen. Slik holdes gassen borte fra atmosfæren. Denne relativt nye idéen kalles også Carbon Capture and Storage (CCS). Dette er en langsiktig og trygg geologisk lagring, og gassen kan brukes til å bl.a. øke trykket i reservoarene under oljeproduksjon, som igjen fører til bedre energieffektivitet. Statoil er idag verdensledende ikke bare innenfor oljeproduksjon, men også innenfor produksjon under svært energieffektive prosesser.

 

Bedring av energieffektivitet er en viktig faktor for å begrense energiforbruket. Ved å bruke mindre energi for å oppnå den samme tjenesten, som f.eks. belysning og oppvarming, kan man redusere forbruket betraktelig.

 

De fleste av dagens forurensingsbegrensende tiltak er ikke gode nok, vi må tenke nytt og ikke minst grønt. Bærekraftig energiproduksjon av fornybare energikilder er den definitivt beste løsningen på dette til nå. Da snakker vi om ren energi, like miljøvennlig å produsere som å anvende. Vi unngår utslipp som ødelegger klimaet, og mulighetene for at den globale oppvarmingen kan snus øker. Fornybare energikilder finnes i mange former, og vi må utnytte dem på en måte som er effektiv og trygg. Vi må også forbere oss på å bli stilt ovenfor nye problemstillinger.

 

Vi kan utnytte vindenergien med vindmøller. Én vindmølle produserer nok energi til 5000 husstander. Vindmøller kan desverre utgjøre en risiko for fuglebestander som holder til eller flyr i området. Bølgekraft kan utnyttes i bølgekraftgeneratorer i vannskorpen til havs.

 

Kraften i fossende vann blir omgjort til energi i vannkraftverk. Her i Norge har vi mange fosser å ta av, men mange er uenige i at det blir utbygd energikraftverk i naturskjønne omgivelser. Byggingen av verkene og vannmagasiner til oppbevaring kan også være en trussel mot det biologiske mangfoldet i området. Mulighetene er mange, bare vi lærer å utnytte dem.

 

Man må ikke glemme at man også kan bidra som enkeltperson. Det er altfor lett å tenke at du alene kan ikke gjøre noen forskjell for miljøet. Om alle skulle tenkt på den måten, hadde det heller ikke skjedd stort. Det er viktig å vite om hvilke tiltak du kan bidra med som enkeltperson eller familie, og at det hjelper. Å se at du gjør en forskjell, skaper motivasjon og større handlekraft.

 

Du har som enkeltperson den gyldne muligheten til å leve grønnere, ta miljøvennlige valg og påvirke andre til å gjøre det samme. Resirkulering og gjenvinning av avfall fra huset reduserer forsøpling og forminsker behovet for produksjon av nye varer. Du kan kjøpe økologiske klær og matvarer, unngå for mye emballasje og ta med deg din egen handlepose på butikken.

 

Glødepærer kan byttes ut med sparepærer, som er mye mer energieffektive. 80 % av energien i glødepærer blir til varme, mens bare 20 % blir til lys. Med sparepærer er det omvendt. Ved å skru av lamper og andre elektriske apparater når du ikke trenger dem, sparer du ikke bare miljøet, du reduserer også strømregningen. Sparedusjer har høyere energieffektivitet enn vanlige dusjer. Et annet alternativ er å bruke kaldere vann og korte ned på den tiden du bruker på å dusje.

 

Om du sykler, går, tar kolletivtransport eller investerer i en miljøvennlig bil, er du med på å hindre utslippene av CO2 og andre farlige gasser. Biler som går på elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff er på vei inn i samfunnet, og vil kanskje etterhvert erstatte dagens bensin- og dieselbiler. Hydrogen kommer til å bli en viktig energibærer i fremtiden.

 

Vi er på vei inn i et hydrogen- og elektrisitetssamfunn. Utfordringen framover blir å skape flere nye løsninger på miljøets premisser, som også dekker menneskenes økende energibehov.

 

Vi må jobbe med å skape et mer likestilt energiforbruk i verden. Velstående land, bl.a. Norge, må kutte ned på den ekstreme bruken av energi, sånn at fattigere deler av verden også får stilt sine behov.

 

For første gang i historien kjemper hele menneskeheten på samme lag. Kampen mot den globale oppvarmingen er i gang. Sammen kan vi skape en grønnere framtid.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish