Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
HydrogenSkriv ut Utskrift
En brosjyre om hydrogen som fornybar energikilde.
Bokmål - AnnetForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


 
 
Hydrogen
 

 

 

Kildeanvisning:

Sintef.no

Hydrogen.no

Utdanning.no

Bellona.no

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 
<bilde>

Logg inn for å se bildet
Produksjon

Hydrogen kan framstilles på flere måter. Rennende vann, solceller, fossilt brensel eller biomasse er energikilder som kan brukes til å framstille hydrogen.

Av verdensproduksjonen i dag kommer 90 % fra fossilt materiale og fire % fra elektrolyse av vann. De største forbrukerne av hydrogen er petroleums- og kunstgjødselindustrien.

Omtrent halvparten av verdensproduksjonen blir fremstilt ved at naturgassen blir tilført vanndamp ved 1100 °C. prosessen gir også CO2 som da må renses og deponeres.

Hydrogen er helt forurensningsfritt, har et høyt bestemt energiinnhold og, kan benyttes både i forbrenningsprosesser og for elektrisk drift ved hjelp av brenselceller.

 

 

 

Laget av

 

Kristina Pettersen

 
<bilde>

Logg inn for å se bildet

som energibærer

 

 

 

 

 
<bilde>

Logg inn for å se bildet

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Generelt om Hydrogen

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Det kjemiske symbolet er H og atomnummer 1.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Ved standard temperatur og trykk er hydrogen fargeløs, luktfri, ikke-metallisk, og svært brennbar ved kontakt med oksygen.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Hydrogen er det letteste grunnstoffet av alle.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, med en andel på 75 % av universets totale masse.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Det spiller hovedrollen ved frigjøringen av energien på sola og i andre stjerner.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Rent hydrogen er relativt sjeldent i naturlig tilstand på jorden.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Hydrogen er en energibærer, som brukes til å flytte energi fra ett ledd til et annet, og må framstilles før det kan brukes.    

 
<bilde>

Logg inn for å se bildet

Sikkerhet

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Det må være opp mot nærmere 10 % hydrogen i luften før en gnist vil antenne gassblandingen. Bensin- eller dieseldamp i luft er derfor like eksplosjonsfarlig.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 Fordi hydrogen er så lett, har liten massetetthet, vil store utslipp fortynnes til ufarlige konsentrasjoner i løpet av kort tid. Hydrogen vil derfor kunne håndteres like sikkert som annet drivstoff.

Betydning

Er en miljøvennlig energi-bærer, og som drivstoff i brenselsceller gir det ikke annet utslipp enn vann.

Avhengigheten til olje blir redusert, fordi hydrogen kan produseres med mange råvarer og ulike metoder.

Økt bruk som drivstoff i transportmidler, ulike kraftverk og erstatte bruk av batterier.

 

 

4

 

1

 
 
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish