Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
DemografiSkriv ut Utskrift

Manus til muntlig prøve i samfunnsfag. Tema: demografi.

Karakter: 5+ (10. klasse)

Bokmål - AnnetForfatter: Anonym
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Mitt navn er Amalie. Jeg skal snakke om demografi i verden og i Norge. Ordet stammer fra gresk og er sammensatt av de to ordene démos, som betyr folk, og graphé, som betyr (be)skrivelse. Demografi er da altså betegnelse på befolkningslære. Det handler om studien av utviklingen og størrelsen til befolkningen. Befolkningstallet avhenger av fødselstall, dødstall, innvandring, utvandring, levekår, helse, giftemål og samlivsformer. Før den industrielle revolusjon var levekårene dårlige og fødsels- og dødsratene var høye. Kvinnene fikk mange barn, men mange av dem døde i ung alder. Da den industrielle revolusjon tok sted, fikk folk det bedre. Utviklingen tok tid, og fant sted i de fleste land som ble industrialisert. Denne utviklingen går gjennom 5 faser. Overgangen fra fase 1 til 5 kalles den demografiske overgang.

 

Begreper:

Bærekraftig utvikling: En positiv utvikling for verden der miljø, økonomi og samfunn er satt i sentrum. Altså: at fattigdom bekjempes, men at det er miljøvennlig, at det er godt for alle parter og at det ikke koster en formue. Kort og enkelt forklart.

Fødsels- og dødsrate:

Naturlig tilvekst:

Samlet fruktbarhetstall:

Spedbarnsdødelighet:

Fødselsoverskudd:

 

Fase 1: lav befolkningsvekst

Den første fasen dekker den perioden der det er høy fødsels- og dødsrate som fører til lav befolkningsvekst. Dette er fordi populasjoner som er i denne fasen har dårlige leveforhold og økonomi. De har også lite kunnskap innen helse, dermed dør mange, spesielt unge, av sykdommer og epidemier. Folkemengden vokser svært langsomt i denne perioden. Norge var i denne fasen før den industrielle revolusjon.

 

Fase 2: høy befolkningsvekst

I denne fasen er det synkende dødsrate, dette fordi folk får bedre levekår. Fødselsraten holder seg høy, og dermed er det høy befolkningsvekst. Norge og deler av Europa var i denne fasen etter den industrielle revolusjon, da folk fikk bedre levekår og folkehelse og folk fikk mer viten innen medisin. Dødsratene gikk ned, men fødselsratene holdt seg oppe for folk fikk mange barn. Mange fattige land i Afrika er fortsatt i denne fasen.

 

Fase 3: stor befolkningsvekst, mindre enn før

Fødselsraten går ned og dødsraten stabiliserer seg, men synker fortsatt noe. Befolkningsveksten er fortsatt høy, men lavere enn før. Folk får bedre råd, og trenger ikke mange barn til en slags «livsforsikring» lenger. Brasil er et eksempel på denne fasen.  Norge var i denne fase på 1880- tallet.

 

Fase 4: ingen befolkningsvekst

De fleste rike land er i denne fasen i dag. Her er både fødsels- og dødsraten lav. Folk har bedre kunnskap innen prevensjon, og velger å få barn i eldre alder. Befolkningsveksten stopper opp, og folkemengden øker veldig sakte. Norge kom i denne fasen i 1920. I etterkrigstiden (etter 1945) steg fødselsraten betraktelig, noe som fører til eldrebølge om noen år.

 

Fase 5: reduserende befolkningsvekst

Her er det lav fødselsrate og høy dødsrate. Folkemengden minsker og en del folk får ikke en gang barn, nettopp fordi de ikke trenger det lenger. Dette er kun en tenk fase, da ingen land har gjennomgått den enda, men en del land er på vei inn i den. Befolkningsveksten i de landene som er i denne fasen er basert på innvandring.

 

Som sagt så avhenger det av hvilke levekår et land har for hvilke fase det er i. Mange land i Afrika som har dårlig økonomi, derav lite medisiner og ikke velferdsordninger, må gjøre sånn som vi i Norge måtte gjøre før i tiden. De må få mange barn som en livsforsikring. De har ikke pensjonsordninger, og må dermed ha barn som kan passe på dem og jobbe for å få penger. Mange av barna dør i løpet av kort tid, så derfor får mange kvinner flere barn, slik at de er forsikret at noen av dem vokser opp.

 

I land som dette og f.eks. India, har dermed veldig høy populasjon. Pr. i dag er India i fase 3. Det er fordi de har fått bedre helsestell og økt matproduksjon. India har verdens nest største befolkning på ca. 1,2 milliarder mennesker. Det eneste landet med større befolkning er Kina.

 

Når man har så mange innbyggere i et land, så blir den bærekraftige utviklingen i landet hindret. Å leve av jordbruk blir vanskeligere og vanskeligere for folk. Dermed risikerer de livet og helsen da de flytter inn til byene for eksempel i slummer.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser man at det er mange unge barn og få eldre. Det er fordi at i dette landet er det dårlige leveforhold for de gamle. Man ser også at antall levende i de forskjellige aldersgruppene, minsker gradvis. Det er pga. dårlig helsestell, og dermed dør folk etter hvert av sykdom, og av fattigdom.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her er frå Norge i 2008. Her ser vi at antallet i de forskjellige aldergruppene er delvis jevnt. Det er fordi vi har gode velferdsordninger, også for de eldre, vi er et veldig rikt land, takke være oljen, og vi har god helse.

 

Hvordan få en bærekraftig utvikling:

For å få en bærekraftig, tror jeg at alle land må enten komme i fase 4 eller 5. For å få dette til mener jeg at de rike landene må bli mindre egoistisk og gi mer. Trenger vi for eksempel støt dempere på skuffene på kjøkkenet? Dette er bare et av mange luksus alternativer som vi i rike land har. Dette trenger vi absolutt ikke! Dermed kan vi bruke mindre penger, og det vi ikke treger, går til fattige land. Men det er en veldig liten sannsynlighet for at dette kommer til å skje. Jeg ber sikkert ikke den eneste som har denne teorien da, så det er vel kanskje organisasjoner som for eksempel WTO er opprettet.

 

KOLONIER

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Afrika i 1913 da det var kolonisert

Afrika var okkupert av bl.a. Frankrike og Storbritannia i 1913.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish