Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Elektrisitetsproduksjon i NoregSkriv ut Utskrift
Her blir det enkelt forklart hvor mye og hva som blir produsert av elektrisitet i Norge.
Nynorsk - FaktaoppgaveForfatter:


I et år med normal tilgang på vassressursar produserer Noreg 118 TWh elektrisitet. Produksjonen av vasskraft varierer avhengig av nedbør, tilsigsforhold og temperatur, og i de siste 10 årene har produksjonen variert mellom 143 TWh (2000) og 105 TWh (1996). De siste par årene har vi produsert meir enn etterspørselen og eksportert elektrisitet til utlandet.

 

For å få ein meir stabil leveringssituasjon har vi bygget magasiner for lagring av vann, og bygget ut overførings sambandar til våre naboland slik at vi kan importere elektrisitet når vi har større etterspørsel enn vi kan dekke ved egen produksjon.

 

Både geografi og klima gir oss naturlige føresetnader for å utnytte vasskraft i Noreg, og Noreg er et av de få land i verden som produserer nesten 100% av all elektrisitet frå fornybar vasskraft. Noreg er Europas største og verdens 6. største produsent av vasskraft.

 

Elektrisitetsproduksjon 2001

122 TWh elektrisitet består av:

- 120,9  TWh vasskraft

- 0,027 TWh vindkraft

- 0,9 TWh varmekraft (avfallsgjenvinning, varmegjenvinning frå industri)

Av dette brukte Noreg 112,6 TWh. Resten ble eksportert.

 

Elektrisitetsforsyninga er ein betydeleg og viktig næring i Noreg. Omsetninga var i 2000 på 24,7 milliardar kroner, noe som utgjør 2,3 % av BNP (bruttonasjonalproduktet) i Noreg. Investeringane i elektrisitetsforsyninga var sama år på vel 4 milliardar kroner. Næringen sysselsette i 2000 ca 17.000 personar. Den norske kraftsektoren har sterk offentlig eigerskap og styring gjennom lover og regler.

 

 

Kjelde:

www.enova.no
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish