Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
De mange kirkesamfunneneSkriv ut Utskrift
Her er en del informasjon på stikkordsform om et par av kirkesamfunnene innenfor kristendommen.
Bokmål - AnnetForfatter: AnonymDen anglikanske kirken

Hvordan begynte det?

- Bevegelsen kommer fra England.

- Den oppstod da kong Henrik 8. brøt med paven.

  - I 1534.

  - Fordi: Kongen ikke fikk lov å skille seg fra konen sin.

- Det var ikke et sterkt brudd med den katolske fortiden, men var også påvirket av protestantene i Europa.

 

Særpreg

- Står mellom den katolske og den protestantiske tro.

- Den kristne kirke skal ledes av biskoper i følge anglikanerne.

- De bruker Bibelen, den felles kristne trosbekjennelsen og ”Book of Common Prayer”.

- De er veldig opptatt av tradisjoner.

- Etter bruddet ble det mye forandringer i gudstjenesten.

 

Utbredelse

- Den anglikanske kirken er bare statskirke i England og der er bare 50% av befolkningen medlem.

- Det finnes til sammen 70 millioner anglikanere i verden.

- Det finnes anglikanske menigheter i Norge.

 

Pinsebevegelsen

Hvordan begynte det?

- Begynte på begynnelsen av 1900-tallet.

- Mange følelsesfylte vekkelser, særlig i USA og Wales.

- Folk lengtet etter den samme ånd og kraft som de første kristne fikk erfare.

- Dermed brøt det ut en pinsebevegelse i Los Angeles i 1906.

- Alle medlemmene ble åndsdøpt.

- En norsk metodistprest, Thomas B. Barratt ble leder for bevegelsen i Europa.

  - Fordi han ble stengt ute fra den metodistiske kirken dannet han egne menigheter.

 

Særpreg

- Den religiøse opplevelsen i sentrum.

- Hver enkelt får oppleve sin pinsedag, en såkalt åndsdåp. Frelse er en stor del.

- Mener at Den Hellige Ånd er bibelens forfatter.

- En menighet blir ledet av ”Eldsterådet”.

 

Utbredelse

- Det finnes ca. 100-200 millioner medlemmer i verden.

- 45 000 medlemmer i Norge.

 

Baptistene

Hvordan begynte det?

- Under reformasjonen var det enkelte grupper i Sveits som ville gå litt lenger. De kuttet barnedåpen.

- Ble forfulgt og nesten utryddet.

- På 1600-tallet vokste det fram baptistiske menigheter i Nederland og i England.

 

Særpreg

- Er et felleskap for de som har valgt selv å tro på Kristus. Bevisst tro er forutsetning for dåp, derfor er spedbarnsdåp ubibelsk og ugyldig

- Bare ungdom og voksne kan bli døpt og slutte seg til menigheten.

- Er imot ordningen med statskirke.

- Hver enkelt person skal selv bestemme om de vil lese i bibelen.

- Det er ingen over eller under medlemmene. Prester har ikke høyere rang enn medlemmene.

 

Utbredelse

- Har medlemskirker i over 200 land.

- 3 av 4 baptister bor i USA.

- 42 millioner medlemmer, 100 millioner tilhengere, det vil si 42 millioner + de som ikke er døpt ennå.

- 5100 døpte medlemmer i Norge.

 

Kvekerne

Hvordan begynte det?

- Midt på 1600-tallet, da det var mye politisk, religiøst og sosialt uro.

- George Fox (1624-1691) forkynte et budskap. Han ville, som mange andre, ha en kristen fornyelse. Han ville frigjøre de kristne fra alle andre autoriteter enn ”Kristi lys i sjelen”.

- Spredte seg raskt til England, Irland og Nord-Amerika.

- Kvekerne ble sett på som opprørere.

  - Fordi: De nektet å avlegge ed retten, nektet å gjøre krigstjeneste, de sa ”du” til alle og tok ikke av seg hatten for autoritetspersoner.

 

Særpreg

- Har ingen innviede prester, ingen trosbekjennelse eller troslære, ingen sakramenter, ingen innviede kirkerom og ikke noe fast program for gudstjenestene.

- Bygger på Bibelen og ”Det indre lys”.

- Har hatt mye å si for samfunnet:

  - Forbedret miljø for fanger i fengsel.

  - Kjempet mot slaveri

- Har alltid unngått avstemninger.

- Har alltid vært likestilt.

 

Utbredelse

- Kom til Norge på 1800-tallet og i dag er det cirka 130 medlemmer i Norge.

- Til sammen cirka 200 000 medlemmer, over 50% bor i USA.

 

Metodistene

Hvordan begynte det?

- John Wesley og broren hans Charles dro rundt og forkynte om omvendelse, frelse og en ny måte å leve på.

- Mot slutten av 1700-tallet framstod metodistene som et selvstendig kirkesamfunn.

- Metodistkirken i Norge ble grunnlagt i 1856.

 

Særpreg

- Veldig lik den anglikanske og den lutherske kirke.

- Metodistene tror at Gud når menneskene gjennom:

  - Guds ord i Bibelen.

  - Bønnen og stillheten fra Guds ansikt.

  - Kirken – Det kristne felleskapet.

  - Dåpen

  - nattverd

 

Utbredelse

- I dag finnes det cirka 55 millioner medlemmer i verden.

- I Norge er det cirka 15 00 medlemmer.

 

Frelsesarmeen

Hvordan begynte det?

- William og Catherin Booth grunnla Frelsesarmeen.

- Deres oppgave var at alle skulle få Soup, Soap and Salvation. I denne rekkefølgen.

- Derfor gjør de mye arbeid for å hjelpe de fattige.

- Organisasjonen ble gjennomført etter militære forbilder. De brukte samme system som i militæret. For eksempel: William ble referert til som general.

 

Særpreg

- Noen kjennetegn:

  - Folkelig sang og musikk

  - Enkel forkynnelse

  - Oppfinnsomt og effektivt sosialt arbeid blant de vanskeligstilte i samfunnet

- De legger ikke vekt på ”Den rette lære”.

- Medlemmene kan ta del i andre kirkesamfunn.

- De har ingen sakramenter, men de har et korps.

- Når en soldat eller offiser dør, er han/hun blitt ”forfremmet til herligheten”.

 

Utbredelse

- Har 2 millioner medlemmer i verden.

- 25 000 medlemmer i Norge som er fordelt på 120 korps.

 

Den Evangelisk-lutherske Frikirke i Norge

Hvordan begynte det?

- I 1870 dannet en del lutherske kristne frikirkelige foreninger i protest mot statskirkeordningen.

 

Særpreg

- Har en konservativ luthersk lære

- Menigheten ledes av eldsterådet.

- Har samme grunnlag som den ordinære norske kirken.

- Eneste forskjell er at de ikke aksepterer begrepet statskirke.

 

Utbredelse

- Det er cirka 21 00 medlemmer.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish